Czym jest syncHRoner?

SyncHRoner to wykorzystująca najnowocześniejsze technologie, a zarazem prosta w obsłudze platforma biznesowa oparta na chmurze obliczeniowej, którą można wykorzystywać w wielu konfiguracjach.

SyncHRoner dostępny jest w modelu SAAS (Software as a Service). Nie wymaga instalowania na komputerze jakichkolwiek programów, dzięki czemu nasi klienci nie muszą przejmować się utrzymywaniem własnych serwerów oraz zapewnianiu im zgodności z nowymi przepisami prawnymi (np. z RODO).

System jest dostępny tak, jak każda strona internetowa – aby z niego korzystać wystarczy przeglądarka oraz dostęp do Internetu. Nasi specjaliści cały czas czuwają nad bezpieczeństwem przechowywanych danych.

Dzięki naszej platformie możliwe jest stworzenie scentralizowanego rozwiązania HR dopasowanego do Państwa potrzeb. System pozwala zarówno na samodzielne zarządzanie własnymi pracownikami jak i na określenie sposobu współpracy z zewnętrznymi firmami dostarczającymi pracowników.

SyncHRoner umożliwia Państwa pracownikom stały wgląd do swojego harmonogramu pracy, historii zarobków oraz do samodzielnej aktualizacji swoich danych. Nasz system pozwala pracownikom na podpisywanie nowych umów w formie elektronicznej (wszystko zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi).

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU:

 • szybkie tworzenie harmonogramów
 • lista obecności
 • zarządzanie bazą pracowników i kandydatów
 • wgląd pracowników we własne dane oraz harmonogram pracy
 • podpisywanie umów w formie elektronicznej
 • zarządzanie projektami rekrutacyjnymi
 • ujednolicony sposób komunikacji
 • system ewidencji czasu pracy
 • zaawansowane raporty i statystyki
 • współpraca z agencjami pracy tymczasowejBaza pracowników

Głównym elementem systemu jest baza pracowników. Pozwala ona na przechowywanie wszystkich danych o pracownikach w jednym miejscu. Dzięki integracji z zewnętrznymi systemami jest możliwe zautomatyzowanie procesu wymiany danych.

System pozwala na szybkie i łatwe w obsłudze wyszukiwanie pracowników według wielu parametrów jednocześnie. Można przeszukiwać bazę danych od najważniejszych informacji takich jak imię i nazwisko, przez informacje o jego kwalifikacjach, aż po odległość od wybranej lokalizacji oraz doświadczenie na wybranym stanowisku.

System pozwala na samodzielne uzupełnianie danych przez pracownika, dzięki czemu pracodawca oszczędza czas i pieniądze, a pracownik ma stały dostęp do swoich danych.


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W BAZIE:

dane osobowe, wydana odzież robocza itp.
dokumenty (pilnowanie daty ważności)
kwalifikacje i doświadczenie
ocena pracownika, historia szkoleń
baza pracowników
tablet - kalendarz

Planowanie czasu pracy

SyncHRoner pozwala na dokładne planowanie czasu pracy. Dzięki zastosowanym algorytmom pozwala na automatyczne dobieranie odpowiednich pracowników do aktualnych potrzeb.

Pracownicy mogą w dowolnej chwili sprawdzić swoje godziny pracy lub nawet zapisać się na odpowiednie zmiany samodzielnie. Istnieje możliwość ustawienia automatycznego przypominania pracownikom o godzinach i miejscu pracy (np. poprzez SMS i/lub e-mail).

SyncHRoner tworzy automatycznie zmiany na cały miesiąc w różnych harmonogramach czasu pracy przy pomocy kilku kliknięć.

Pracodawca ma stały podgląd do listy obecności i kontroli spóźnień oraz nieobecności pracowników.


FUNKCJE PLANOWANIA:

ustalanie dostępności pracowników
tworzenie harmonogramów czasu pracy
lista obecności i rejestracja czasu pracy
naliczanie wynagrodzeń


Zaawansowane raportowanie

SyncHRoner pozwala na dokładną analizę wszystkich wprowadzanych danych. Dostępne jest WebAPI pozwalające na bezpośrednią wymianę danych z innymi systemami. Raporty są dostępne w różnych formatach: Excel, PDF, CSV.


NAJISTOTNIEJSZE RAPORTY:

 • efektywność źródeł pozyskiwania kandydatów
 • skuteczność procesów rekrutacyjnych
 • rotacja pracowników oraz jej przyczyny
 • frekwencja i absencja
 • stan urlopowy
 • realizacja zamówień i analiza szkoleń
 • dostarczanie KPI, takich jak: stopień realizacji zamówień, rotacja, absencja i jej powody, itp.

tablet - wykresy
rekrutacje pracowników

Rekrutacje pracowników

SyncHRoner zapewnia możliwość przeprowadzenia masowych projektów rekrutacyjnych oraz rekrutacji często powtarzających się.

System umożliwia szybkie zbieranie dużej liczby kandydatów i natychmiastowe wykorzystanie ich w rekrutacjach oraz przechowywanie ich w bazie danych w celu użycia w przyszłych projektach.

Obsługuje procesy rekrutacyjne w jednej lub wielu lokalizacjach jednocześnie.


Istnieje możliwość śledzenia działań rekrutacyjnych ze względu na:

efektywność źródeł i kanałów pozyskania
wyniki selekcji
czas trwania rekrutacji
jakość pozyskanych kandydatów

Multiposting ogłoszeń umożliwia przygotowanie szablonów i treści ogłoszeń oraz szybkie zamieszczenie ich w:

własnym portalu ogłoszeniowym
sekcji „kariera” w serwisie internetowym firmy
mediach społecznościowych
portalach rekrutacyjnych


Ujednolicona komunikacja

SyncHRoner pozwala na ujednolicenie komunikacji z pracownikami. Historia wszystkich rozmów z pracownikiem jest łatwo dostępna w jego profilu.


System umożliwia konfigurowanie wielu różnych metod komunikacji (zarówno wysyłanie jak i odbieranie wiadomości):

wiadomości sms
e-mail
chat / aplikacja mobilna
zapis podsumowań rozmów

Nasze rozwiązanie pozwala na łatwe i tanie stworzenie centrum sms poprzez dedykowaną aplikację mobilną.

Po zainstalowaniu aplikacji możliwe jest wysyłanie wiadomości sms bezpośrednio ze strony internetowej. Aplikacja zarówno wysyła wiadomości, jak i je dobiera automatycznie zapisując je w profilu pracownika.

Możliwe jest skonfigurowanie automatycznych powiadomień, ogłoszeń oraz przypomnień, np. o jutrzejszych godzinach pracy.


ujednolicona komunikacja
kalendarz - zrzut ekranu

Współpraca z innymi firmami

System umożliwia współpracę z innymi organizacjami:

agencjami pracy tymczasowej
firmami szkoleniowymi
zewnętrznymi firmami zarządzającymi (MSP)

Istnieje możliwość dowolnego połączenia firm wraz z odpowiednim podziałem uprawnień i sposobu działania, tzn. można przy pomocy kilku kliknięć połączyć agencję pracy tymczasowej z nowym pracodawcą. Pracodawca będzie mógł zarządzać swoimi pracownikami i zamawiać dodatkowych z agencji pracy tymczasowej.Generowanie umów

SyncHRoner pozwala na generowanie umów w oparciu o zaplanowany harmonogram pracy. Dzięku zastosowaniu podpisu elektronicznego możliwe jest podpisywanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę / umów o pracę tymczasową bezpośrednio w naszym systemie.

Możliwe jest automatyczne przygotowanie umów w oparciu o wcześniej przygotowane szablony. Treść tworzonych umów jest zarządzana przez Państwa firmę - system automatycznie uzupełni dodatkowe pola. Wygenerowaną umowę można podpisać elektronicznie lub wydrukować i podpisać ją w formie pisemnej.

umówy na podstawie szablonów
elektroniczne podpisywanie umów
przygotowywanie umów tradycyjnych
kompletny system obiegu dokumentów
kalendarz - zrzut ekranu
faktury - transfer

Wycena oraz wystawianie faktur

Jeśli Twoja firma współpracuje z agencjami pracy tymczasowej to dzięki naszemu systemowi będziesz miał stały podgląd do wystawianych faktur przez agencje. System umożliwia także przewidywanie wysokości kosztów jakie Twoja firma poniesie w planowanym harmonogramie czasu pracy. SyncHRoner umożliwia generowanie oraz przekazywanie faktur VAT w oparciu o realne wykorzystanie zasobów ludzkich.

 • naliczanie wynagrodzenia za usługi pracy tymczasowej
 • alokacja kosztów na jednostki biznesowe i komórki organizacyjne
 • realizacja budżetu kosztów na pracowników tymczasowych
 • wystawianie faktur i specyfikacji
 • projekcja wydatków i analiza trendów


Zarządzanie zadaniami

SyncHRoner umożliwia zarządzanie zadaniami użytkowników systemu. W łatwy sposób można ogranizować pracę i monitorować postępy wybranych projektów oraz działów. Dzięki zautomatyzowanemu łączeniu zadań z akcjami systemowymi możliwe jest odtworzenie zrealizowanych zadań przez wybranego rekrutera / konsultanta / koordynatora i sprawdzenie jak długo zajęły mu poszczególne procesy.

 • przydział zadań ukierunkowujących na konkretne działania, a nie wyłącznie wyniki
 • monitorowanie i ocena realizacji zadań
 • zarządzanie zadaniami przy pomocy metody "drag & drop" - tablica kanban
 • zarządzanie uprawnieniami użytkownika do odpowiedniej grupy
 • podział zadań na grupy

zarządzanie zadaniami - telefon