Najczęściej zadawane pytania

SyncHRoner to platforma biznesowa oparta na chmurze obliczeniowej, dedykowana zarządzaniu pracownikami tymczasowymi, sezonowymi i projektowymi, która może być wykorzystywana w kilku konfiguracjach i dzięki temu znaleźć zastosowanie u klientów z różnych segmentów rynkowych.

SyncHRoner to efektywne kosztowo i operacyjnie, praktyczne narzędzie pracy do obsługi procesów: rekrutacji, selekcji, zatrudniania, planowania, organizacji i ewidencjonowania czasu pracy oraz administracji pracowników zatrudnianych czasowo lub na stałe.

Korzyści dla użytkownika:

 • Standaryzacja i kontrola - SyncHRoner daje możliwość ujednolicenia, monitorowania i poprawy poziomu jakości działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach charakteryzujących się zmiennym zapotrzebowaniem na pracowników tj. różnego rodzaju firm sieciowych (wielooddziałowych) oraz takich gdzie występuje zmianowy i ponadstandardowy system organizacji czasu pracy.
 • Poprawa rekrutacji i selekcji kandydatów - Dzięki zdefiniowaniu profili kompetencyjnych i ustaleniu optymalnego procesu i narzędzi selekcyjnych, otrzymasz najlepszych - najbardziej dopasowanych do potrzeb, dostępnych na rynku pracy kandydatów.
 • Ułatwienie pracy - Dzięki SyncHRoner planowanie obsady kadrowej i zmian będzie dużo prostsze i mniej czasochłonne.
 • Oszczędności - SyncHRoner pozwala oszczędzić czas, redukować nakłady pracy i koszty na realizowane obecnie czynności w każdym z oddziałów i lokalizacji. Tworzenie grafików i harmonogramów czasu pracy będących pochodną zmieniających się potrzeb kadrowych zajmie tylko kilka minut.
 • Narzędzie zarządcze, dające obiektywny obraz sytuacji w zakresie zapotrzebowania na pracowników w firmie, ułatwi podejmowanie trafnych decyzji w sprawie działań eliminujących zagrożenia (niedobory kadrowe), jak i przeciwdziałaniu sytuacjom niepożądanym (np. rotacja pracowników).
 • Wymiana pracowników i skuteczna współpraca w ramach sieci - W przypadku nagłego niedoboru pracownika w jednym z oddziałów, SyncHRoner umożliwi szybkie skorzystanie z przeszkolonego pracownika, pracującego na co dzień w innym oddziale lub lokalizacji firmy, który określił swoją dostępność i gotowość dojazdu do miejsca pracy w promieniu pozwalającym mu podjąć to zadanie.
 • Poprawa wyników pracy - Zarządzanie pracownikami poprzez SyncHRoner, da ich przełożonym lepsze instrumenty do np.: „łowienia talentów” i efektywnego zarządzania pulą pracowników.
 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy - Wykorzystanie nowoczesnego narzędzia jakim jest SyncHRoner i korzyści wynikające z pracy na tym systemie, podnosić będą w oczach kandydatów atrakcyjność firmy jako innowacyjnego pracodawcy. Poprawi to wizerunek firmy na rynku pracy.
 • Poprawa komunikacji i dostęp do zasobów - Gwarancja posiadania i zachowania bazy danych o kandydatach i pracownikach, zawierającej ich dane kontaktowe i informacje o historii ich zatrudnienia, ocenie, etc. umożliwia szybki kontakt z nimi w dowolnym momencie.
 • Redukcja biurokracji - Zautomatyzowanie procesów oraz minimalizacja ilości pracy administracyjnej i redukcja liczby papierowych dokumentów.
 • Podniesienie efektywności konsultantów - Redukcja czaso- i pracochłonnych działań w zakresie prowadzenia rekrutacji i selekcji oraz budowania bazy kandydatów i pracowników tymczasowych.

Skontaktuj się nami, aby otrzymać cennik i formularz zamówienia.

Po zawarciu umowy, klient otrzymuje link przekierowujący na stronę serwisu SyncHRoner, umożliwiający wpisanie i zatwierdzenie hasła do systemu.

Po aktywacji SyncHRoner wystarczy, że wejdziesz na stronę SyncHRoner.com i zalogujesz się, wpisując swój login i hasło.

Założenie konta w systemie SyncHRoner jest bardzo proste i zajmuje ok. 1 minuty. Należy wpisać w wyznaczone pola: imię, nazwisko, dane kontaktowe, podać hasło oraz zaznaczyć rodzaj konta.

Tak, usługa SyncHRoner może zostać zakupiona za pośrednictwem Internetu.

Opłata aktywacyjna – jednorazowa opłata za dokonanie Aktywacji, w wysokości określonej w umowie.

Opłata abonamentowa – miesięczna opłata za korzystanie z usługi SyncHRoner, w wysokości wynikającej z cennika.

W przypadkach dużych indywidualnych instalacji (tzw. enterprise application), gdzie wymagane jest dostosowanie SyncHRonera do unikatowych potrzeb danego Klienta, pobieramy jednorazową opłatę za customize’ację systemu.

Usługa SyncHRoner zawiera bezpłatne szkolenie wstępne.

Wraz z SyncHRoner zamawiający usługę otrzymuje szczegółową instrukcję obsługi platformy. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości na stronie internetowej sytemu, w zakładce “Kontakt” znajdują się dane kontaktowe do działu obsługi klienta, gdzie można uzyskać pomoc.

Nie. SyncHRoner uwalnia Cię od konieczności instalowania w komputerze jakichkolwiek programów oraz fatygowania Twoich firmowych informatyków. System jest dostępny tak, jak każda strona internetowa – aby korzystać z aplikacji SyncHRoner wystarczy przeglądarka (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) oraz dostęp do Internetu.

SyncHRoner to system, który nie wymaga instalowania go na komputerze i ma niewielkie wymagania sprzętowe. Można założyć, że większość standardowych komputerów biurowych będzie bezproblemowo z nim współpracować.

SyncHRoner dostępny jest przez Internet tak jak każda strona www. Aby go używać wystarczy jedna z popularnych przeglądarek internetowych:

 • Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.17690 (dla PC) lub nowszej
 • Mozilla Firefox 36.0.1 (dla PC) lub nowszej
 • Google Chrome 41.0.2272.89 (dla PC) lub nowszej
 • Apple Safari 7 (dla komputerów Mac, PC i iPad) lub nowszej

SyncHRoner jest produktem dostępnym w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Dane kandydatów przechowywane w systemie są bezpieczne, ponieważ posiadają do nich dostęp tylko uprawnione osoby z Twojej Firmy. SyncHRoner spełnia też wszystkie wymogi związane z ustawą o ochronie danych osobowych.

SyncHRoner nie ma dużych wymagań odnośnie szybkości łącza. Zalecana szybkość łącza do korzystania z systemu SyncHRoner to 2 Mbps lub więcej.

Dzięki korzystaniu z usługi SyncHRoner otrzymują Państwo:

 • Szybkie, łatwe i tanie przeprowadzenie kampanii rekrutacyjnej.
 • Dopasowanie, zautomatyzowanie i standaryzacja procesu selekcji kandydatów na dane stanowisko.
 • SyncHRoner zapewnia możliwość przeprowadzenia dużych kampanii rekrutacyjnych i masowych projektów rekrutacyjnych (duża liczba kandydatów potrzebna w krótkim czasie) oraz rekrutacji często powtarzających się .
 • SyncHRoner w odróżnieniu od innych systemów rekrutacyjnych umożliwia szybkie zbieranie dużej liczby kandydatów i natychmiastowe wykorzystanie je w prowadzonych rekrutacjach. Możliwe jest także przechowywanie ich w bazie danych w celu wykorzystania w przyszłych projektach rekrutacyjnych.
 • Zastosowanie funkcji Multiposting. Dzięki niej, SyncHRoner umożliwia przygotowanie szablonów i treści ogłoszeń oraz szybkie zamieszczenie ich w:
  • własnym portalu ogłoszeniowym,
  • sekcji „kariera” w serwisie internetowym firmy,
  • mediach społecznościowych,
  • portalach rekrutacyjnych.
 • System daje możliwość śledzenia podjętych działań rekrutacyjnych ze względu zarówno na działania na rzecz dotarcia do kandydatów (efektywność źródeł i kanałów pozyskania kandydatów), jak i wyników ich selekcji, czasu trwania rekrutacji, jakości pozyskanych kandydatów w kontekście oceny ich pracy po zatrudnieniu.
 • Ponadto SyncHRoner może obsługiwać procesy rekrutacyjne w jednej lub wielu lokalizacjach (np. poszukiwanie przedstawicieli handlowych w wielu miastach) w tym samym czasie.

SyncHRoner wspomaga zarządzanie aktualnie zatrudnionymi poprzez:

 • Bardzo łatwe tworzenie systemów czasu pracy tj. przygotowywanie grafików i przypisywanie pracowników do pracy w poszczególnych dniach, zmianach, godzinach.
 • Możliwość samodzielnego zapisywania się pracowników na poszczególne zmiany, wydarzenia.
 • Posiadanie i dostęp do wymaganych informacji o pracownikach.
 • Prosty i szybki w obsłudze sposób oceny poszczególnych pracowników przez ich przełożonych.
 • Efektywne narzędzie do zarządzania pulą pracowników, umożliwiające skuteczne planowanie kadrowe i dobór osób o optymalnych kwalifikacjach i doświadczeniu do poszczególnych zespołów (brygad) w celu podniesienia wydajności pracy i zapewnieniu najlepszych wyników pracy (ilościowych i jakościowych).
 • Wspomagany systemowo, automatyczny sposób utrzymywania możliwie stałej obsady kadrowej w danej jednostce organizacyjnej (brygadzie, oddziale czy lokalizacji).

Ponadto, platforma SyncHRoner oferuje również:

 • Narzędzie do administrowania identyfikatorami, strojami służbowymi, szkoleniami BHP czy szafkami pracowniczymi.
 • Stworzenie i stały dostęp do bazy kandydatów i pracowników, którzy zarejestrowani zostali w systemie.
 • Zintegrowany system grywalizacyjny pozwalający na dodatkowe zmotywowanie pracowników oraz prowadzenie rankingów.

Tak, oczywiście. System posiada Certyfikat SSL, którego funkcja polega na szyfrowaniu połączenia protokołu http przed niepowołanym podejrzeniem przez osoby trzecie.

Szybka, wielokanałowa, skuteczna i dwustronna komunikacja z pracownikami i zleceniobiorcami poprzez e-mail, sms oraz aplikacja mobilna.

Dzięki SyncHRoner możliwe jest wykonanie następujących czynności:

 • Integracji z systemami informatycznymi Państwa firmy, umożliwiająca wymianę danych i automatyczne przenoszenie zdefiniowanych informacji pomiędzy systemami.
 • Prosty system ewidencji czasu pracy lub w pełni zintegrowany, automatyczny system w przypadku posiadania elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy (RCP) umożliwiający podgląd przepracowanego czasu i historii zatrudnienia przez przełożonego i pracownika.

Tak, SyncHRoner posiada też aplikację mobilną dostępną na Apple Store, Google Play oraz Windows Marketplace, dzięki czemu możesz korzystać z niej na komputerze, tablecie czy telefonie.

Tak, SyncHRoner to również wartość dodana dla Twoich pracowników. Dodając pracownika w Zarządzanie Firmą uzupełnij jego pole e-mail, aby wysłać mu zaproszenie do korzystania z aplikacji. Pracownik otrzyma kod aktywacyjny za pomocą którego będzie mógł się zarejestrować.

Z systemu SyncHRoner można wygenerować raporty dotyczące:

 • Liczby aktualnie realizowanych projektów według konsultantów, oddziałów, lokalizacji, klientów, stanowisk, faz procesu, rodzaju (stałe/czasowe).
 • W danym projekcie - liczba zaprezentowanych kandydatów; liczba kandydatów, z którymi się spotkał klient; krotności spotkań z pojedynczym kandydatem.
 • Efektywności - stosunek projektów zrealizowanych lub zakończonych do rozpoczętych lub otwartych) według daty, konsultantów, oddziałów, lokalizacji, klientów, stanowisk, faz procesu, rodzaju (stałe/czasowe).
 • Liczby kandydatów, którzy nie zgłosili się do pracy (projekty tymczasowe).
 • Liczby pracowników objętych projektem, oceny jakości ich pracy.
 • KPI – rotacja, absencja, realizacja zamówień, realizacja zamówień w terminie.
 • Raporty o skuteczności poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów.
 • Recruitment funnel (fallout rates pomiędzy etapami, total fallout rate).
 • Efektywności - odsetka niezrealizowanych zamówień.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o systemie można znaleźć na stronach: