W czym pomoże syncHRoner?

SyncHRoner jest dla Ciebie, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz pracowników lub zleceniobiorców, a w codziennej pracy napotykasz następujące wyzwania:

 • Przeprowadzasz częste rekrutacje, w związku ze zmiennym zapotrzebowaniem na pracowników, spowodowanym zmiennością zamówień Twoich Klientów lub rotacją pracowników.
 • Przeprowadzasz rekrutacje masowe związane np. z uruchomieniem nowych oddziałów, koniecznością szybkiego wyselekcjonowania kadry i zorganizowania dla niej optymalnego systemu pracy.
 • Dotyka Cię problem braków kadrowych spowodowanych czynnikami sezonowymi lub losowymi.
 • Chciałbyś ujednolicić i kontrolować proces selekcji kandydatów do pracy, by zatrudniać najlepsze dostępne na rynku osoby.
 • Działania w zakresie nadawania identyfikatorów, przydzielania szafek pracowniczych, zarządzania odzieżą służbową czy nadzorowania szkoleń BHP zajmują Ci dużo czasu.
pracodawca

rozproszona struktura zatrudnienia
 • Działasz w strukturze rozproszonej lub wielooddziałowej.
 • Twoja działalność charakteryzuje się niestandardowym systemem organizacji czasu pracy.
 • Twoja działalność wymaga ponadstandardowego (więcej niż 5-dniowego) tygodnia pracy.
 • Produkujesz w systemie just-in-time.
 • Zajmujesz się organizacją event’ów.
 • Realizujesz niepowtarzające się projekty dla klientów.
 • Charakter pracy w Twoim przedsiębiorstwie wymaga elastycznego podejścia do tworzenia grafików i organizacji systemu czasu pracy.

 • Potrzebujesz w szybki i skuteczny sposób skontaktować się ze wszystkimi lub wybranymi pracownikami
 • Chcesz mieć usystematyzowaną bazę danych o pracownikach: ich kwalifikacjach, aktualności zaświadczeń i uprawnień, historii zatrudnienia w firmie, etc.
 • Marzysz o efektywnym zarządzaniu pulą pracowników, których wydajność i jakość pracy będzie możliwie najwyższa.
 • System rejestracji i rozliczania czasu pracy pracowników w Twoim przedsiębiorstwie jest czasochłonny lub problematyczny.
 • Potrzebujesz prostego i przejrzystego, minimalizującego nakłady czasu i pracy narzędzia do oceny pracy pracowników.
syncHRoner główne funkcjonalności

Funkcjonalności dopasowane do Ciebie

Dzięki systemowi syncHRoner otrzymujesz:

 • Możliwość szybkiego, łatwego i taniego przeprowadzenia kampanii rekrutacyjnej oraz śledzenia efektywności źródeł pozyskiwania kandydatów.
 • Dopasowany i zautomatyzowany proces selekcji kandydatów pod kątem indywidualnych potrzeb i wymagań na stanowiska, na które często prowadzisz rekrutacje.
 • Gwarancję i kontrolę działań ukierunkowanych na dobór najlepiej dopasowanych do wymogów pracowników
 • Możliwość tworzenia w prosty sposób grafików i przypisywania pracowników do pracy w poszczególnych dniach, zmianach, a nawet godzinach.
 • Narzędzie do samodzielnego zapisywania się pracowników na poszczególne zmiany lub wydarzenia.
 • Automatyczny sposób utrzymywania możliwie stałej obsady kadrowej w danej jednostce organizacyjnej, przekładający się na podniesienie wydajności pracy.
 • Efektywne narzędzie do zarządzania pulą pracowników umożliwiające skuteczne planowanie kadrowe i dobór odpowiednich osób, ze względu na ich ocenę, kwalifikacje, dostępność, możliwość dojazdu, historię zatrudnienia i doświadczenie w pracy na danym stanowisku, czy w danym oddziale.
 • Prosty i szybki w obsłudze sposób oceny poszczególnych pracowników przez ich przełożonych, zapewniający eliminowanie osób nie nadających się do pracy na danym stanowisku lub w organizacji.
 • Stworzenie i stały dostęp do bazy kandydatów i pracowników, którzy zarejestrowani zostali w systemie, wraz z historią ich zatrudnienia oraz informacjami o kontaktach z nimi.
 • Narzędzie do szybkiej, taniej, skutecznej i dwustronnej komunikacji z pracownikami poprzez wiadomości e-mail, sms i aplikacja mobilna wraz z archiwizacją tej komunikacji.
 • Prosty system ewidencji czasu pracy lub w pełni zintegrowany, automatyczny system w przypadku posiadania elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy (RCP), umożliwiający kontrolowanie przez przełożonego przepracowanego czasu i historii zatrudnienia jego pracowników.
 • Możliwość integracji z Twoimi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie, umożliwiająca wymianę danych i automatyczne przenoszenie informacji pomiędzy systemami (np. zintegrowane systemy klasy ERP, czy systemy kadrowo-płacowe).
 • Narzędzie do łatwego i szybkiego administrowania identyfikatorami, odzieżą służbową, szkoleniami BHP czy szafkami pracowniczymi.

Najważniejsze korzyści

Korzyści z użytkowania syncHRoner:

 • Standaryzacja i kontrola. SyncHRoner daje możliwość ujednolicenia, monitorowania i poprawy jakości zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach wielooddziałowych oraz takich, w których występuje zmianowy lub ponadstandardowy system organizacji czasu pracy.
 • Poprawa rekrutacji i selekcji kandydatów. Dzięki ustaleniu optymalnego procesu selekcji, do firmy zostaną dostarczeni najlepsi i najbardziej dopasowani do potrzeb, dostępni na rynku pracy kandydaci.
 • Ułatwienie w pracy. Dzięki SyncHRoner planowanie obsady kadrowej będzie dużo prostsze i mniej czasochłonne. W wersji on-line, pracownicy samodzielnie zapiszą się na poszczególne zmiany lub dostaną informację, gdzie i o której godzinie mają pojawić się w pracy.
 • Oszczędności. SyncHRoner redukuje ilość czasu, pracy i pieniędzy na czynności realizowane w Twoim przedsiębiorstwie. Tworzenie harmonogramów czasu pracy, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb kadrowych, zajmować będzie zaledwie kilka minut.
 • Narzędzie zarządcze. SyncHRoner to narzędzie, dające obiektywny obraz sytuacji w zakresie zapotrzebowania na pracowników w firmie, co umożliwia przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym, takim jak braki kadrowe czy rotacja pracowników.
 • Wymiana pracowników. Skuteczna współpraca w ramach sieci. W przypadku nagłego niedoboru pracownika w jednym z oddziałów, SyncHRoner umożliwi skorzystanie z przeszkolonego pracownika, pracującego na co dzień w innej lokalizacji, który określił swoją dostępność i gotowość dojazdu do miejsca pracy w promieniu pozwalającym mu podjąć to zadanie.
 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy. Wykorzystanie nowoczesnego narzędzia jakim jest SyncHRoner i korzyści wynikające z pracy na tym systemie, podniosą w oczach kandydatów atrakcyjność Waszego przedsiębiorstwa jako innowacyjnego pracodawcy. Polepszy to wizerunek firmy na rynku pracy.
 • Redukcja biurokracji. Zautomatyzowanie procesów, minimalizacja ilości działań administracyjnych oraz redukcja liczby papierowych dokumentów.