Polityka prywatności

SyncHRoner Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników i Usługobiorców platformy SyncHRoner.

Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez SyncHRoner Sp. z o.o. na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.).

Jakie informacje zbieramy?
 1. Przetwarzane przez Spółkę informacje o Użytkownikach platformy SyncHRoner służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Przetwarzamy następujące rodzaje informacji:
  • Imię i Nazwisko
  • numer ewidencyjny PESEL i NIP
  • adres podmiotu
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres podmiotu
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego
  • stanowisko
  • wykształcenie
  • miejsce pracy
  • data urodzenia
  • znajomość języków obcych
  • dane zawarte w CV
 2. W zależności od rodzaju świadczonych usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązania.
 3. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
 4. Usługobiorca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Serwis SyncHRoner używa cookies w celu personalizacji usług i treści portalu.
Cookies
 • Pliki Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
 • SyncHRoner Sp. z o.o. używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
 • Pliki typu cookies są wykorzystywane przez SyncHRoner Sp. z o.o. również do celów:
  • statystycznych – co pozwala na tworzenie dla celów wewnętrznych i kontrahentów, statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,
  • prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,
 • Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu SyncHRoner.

Zebrane dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w następujących celach:
 • Świadczenia usług dla naszych klientów.
 • Prowadzenia ewidencji działalności klienta.
 • Prowadzenia ewidencji informacji o klientach.
 • Zarządzania kontami klienta.
 • Odpowiadania na żądania naprawy lub pomocy klienta.
 • W celach marketingowych.
Udostępnianie informacji innym podmiotom

Dane Użytkownika i Usługobiorcy mogą być przekazywane przez Spółkę swoim podmiotom z grupy oraz doradcom prawnym i finansowym zobowiązanym na mocy odrębnych umów lub regulacji prawnych do zachowania w poufności otrzymanych danych.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika i Usługobiorcy.

Serwisy Spółki używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Usługobiorcę i Użytkownika oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego konta.